Όροι Διαγωνισμού

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό  της εταιρείας έπιπλα Θεσσαλονίκη - Επιπλοδομή Δοβλέτογλου, έπιπλα


ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ · ΠΕΜΠΤΗ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία - Επιπλοδομή Δοβλέτογλου, έπιπλα . διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης: https://www.facebook.com/EPIPLODOMI.DOVLETOGLOU/

https://www.instagram.com/epiplo_dovletoglou/
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα και Κύπρο και Γερμανία , ενώ αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,  (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με των ανωτέρω και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Πέμπτη 01/03/2018, ώρα 10:00 πμ έως και την Δευτέρα 16/04/2018, ώρα 23:59 μμ. 
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Α. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ https://www.facebook.com/EPIPLODOMI.DOVLETOGLOU/

  να κάνει LIKE στη ΣΕΛΙΔΑ ''Επιπλοδομη Δοβλετογλου'' αν δεν έχει κάνει , να κάνει LIKE στο post του διαγωνισμού, Κοινοποίηση δημόσια στον τοίχο του και TAG σε 3 φίλους  να αφήσει στο σχόλιο του (comment) στο τέλος συμπληρώνει τα στοιχεία του στην φόρμα.(θα λαμβάνουν μέρος και στις 3 κληρώσεις).
 Β. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του INSTAGRAM για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
https://www.instagram.com/epiplo_dovletoglou/ να ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τη ΣΕΛΙΔΑ ''epiplo_dovletoglou'' αν δεν ακολουθεί , να κάνει LIKE στο post του διαγωνισμού και TAG σε 3 φίλους  να αφήσει στο σχόλιο του (comment) στο τέλος Συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα..(θα λαμβάνουν μέρος και στις 3 κληρώσεις).
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16/04/2018, ώρα 23:59 μ.μ. Με τμηματικές κληρώσεις. Η 1η κλήρωσή για την ανάδειξη (της-του) νικητή της Τραπεζαρίας με τις 6 Καρέκλες θα πραγματοποιηθεί στις 15/03/2018 και το όνομα (της-του) θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα σε αντίστοιχο post. Η 2η κλήρωσή για την ανάδειξη (της-του) νικητή Έπιπλα tv θα πραγματοποιηθεί στις 02/04/2018 και το όνομα (της-του) θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα σε αντίστοιχο post. Η 3η κλήρωσή για την ανάδειξη (της-του) νικητή του Καναπέ και Τραπεζάκι θα πραγματοποιηθεί στις 16/04/2018 και το όνομα (της-του) θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα σε αντίστοιχο post.
 Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων) θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει συμμετοχή μέσω του post, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. Η κληρώσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά στα γραφεία της Επιπλοδομή Δοβλέτογλου, έπιπλα 1η κλήρωση 15/03/2018, 2η κλήρωσή 02/04/2018, 3η κλήρωσή 16/04/2018  με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/
Γ. Ο κάθε συμμετέχων  μπορεί να έχει μία ή και περισσότερες συμμετοχές στην κλήρωση εάν και εφόσον τα TAG στους φίλους του είναι κάθε φορά διαφορετικά. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας εταιρείας. 
5. Δώρο. Οι νικητές θα κερδίσουν τα έπιπλα της  φωτογραφίας του διαγωνισμού, και θα αποσταλούν με δικά τους έξοδα. 
O διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας της παράδοσης του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (3 ημέρες πριν) των νικητών. 
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. 
Η νικήτρια-ης  των ανωτέρων δώρων των κληρώσεων θα αναδεχθούν βάσει των ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν , στα γραφεία του Διοργανωτή 13 χλμ. Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας Τηλ: 2310 722793 - 722800 - 710071 και θα ανακοινωθούν  με σχόλιο μαζί με το post του Διαγωνισμού. Στο post της ανακοίνωσης οι νικητές θα κληθούν να στείλουν εισερχόμενο μήνυμα στη σελίδα  https://www.facebook.com/EPIPLODOMI.DOVLETOGLOU/  στο Facebook ή στο INSTAGRAM https://www.instagram.com/epiplo_dovletoglou/ με τα πλήρη στοιχεία της-του και να μας αποστέλλει μια φωτογραφία με την παραλαβή του δώρου στον χώρο του. Μόλις η νικήτρια αποστείλει τα στοιχεία της και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα που έχει καθοριστεί, η Επιπλοδομή Δοβλέτογλου  θα επικοινωνήσει μαζί της για την παραλαβή του δώρου της.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποια από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών εργάσιμων ημερών (μέχρι τις 00.00) από την ανακοίνωση των νικητριών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται στους επιλαχόντες που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση. 
7. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που κάποια-ος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο της ή αρνηθεί  να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά της, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. 
9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, και δεν θα τα δώσει σε τρίτους. Οι συμμετέχοντες δέχονται να φάνει το όνομα τους κατα την διαδικασία των κληρώσεων. 
10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα εδώ https://www.facebook.com/EPIPLODOMI.DOVLETOGLOU/   ή στο INSTAGRAM https://www.instagram.com/epiplo_dovletoglou/.

 

1η κλήρωση 15/03/2018. Κερδίστε μία τραπεζαρία με 6 καρέκλες αξίας 830€

2η κλήρωση 02/04/2018. Κερδίστε ένα έπιπλο τηλέορασης αξίας 1500€

3η κλήρωση 16/04/2018. Κερδίστε ένα καναπέ και ένα τραπεζάκι αξίας 880€+250€

Επιλογή νικητή κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όροι διαγωνισμού